Eksporter mail konti direkte på exchange serveren Question

Topic Author
  • Posts: 139
  • Karma:
  • Gender: Unknown
  • Birthdate: 11 Sep 2019
Eksporter mail konti direkte på exchange serveren #103
Start "Windows Powershell Modules", sørg for det er den med "modules" således at exhange management modulet er med.

Kør følgende kommando:
​New-MailboxExportRequest -Mailbox alias -FilePath \\servernavn\ExchangeOAB\valgtfilnavn.pst

Hvor alias erstattes af brugerens alias, typisk det der står foran @ i email adressen, men det er ikke altid tilfældet, brugerens alias kan ses i exchange management konsollen.​

\\servernavn\..\..-pst kan erstattes med en valgfri netværks sti, og filnavn.

Eksempel på eksport af This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kontoen, hvor aliaset er jannie:

New-MailboxExportRequest -Mailbox Jannie -FilePath \\futureserver\ExchangeOAB\future.pst​

Brug følgende kommando for at se status på tidligere og igangværende eksport opgaver:

Get-MailboxExportRequest​
2 years 1 month ago

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.393 seconds