Installer eksisterende SSL Certifikat på SBS2011 Question

Topic Author
  • Posts: 127
  • Karma:
  • Gender: Unknown
  • Birthdate: 11 Sep 2019
Installer eksisterende SSL Certifikat på SBS2011 #34
Installation af SSL certifikat fra. F.eks. StartSSL, forudsætter du allerede har et godkendt certifikat af typen *.p12.
Først skal certifikatet installeres på serveren, dette gøres på følgende måde:

Step 1. Import Trusted certificate to local machine store.Open MMC as administrator.Select File > Add/Remove Snap-in…Select Certificates and click Add>Select Computer account and click Next.Select Local Computer and click Finish.Click Ok.Expand Certificates > Personal > Certificates.Right-click Certificates, select All Tasks > Import… Click Next.Select your .PFX fileEnter the password for the PFX file.Make sure “Mark this key as exportable. This will allow you to backup or transport your keys at a later time” and “Include all extended properties” checkboxes are both checked. Then click NextLeave the default option selected of “Place all certificates in the following store” and ensure the Certificate store is set as Personal. Then click Next.Click Finish.
Når certifikatet er installeret skal det blot tilføjet ved at gå ind på SBS consollen, i netværk/connectivity, klikkes der på ”Add a Trusted Certificate” her fra følger man bare guiden, du skal vælge ”certifikat allerede installeret på denne server/pc” når du bliver spurgt om dette.
1 year 5 months ago

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.301 seconds